برگزاری جلسه شورای سازمان بهشت شهدا

اسفند 05, 1395

روابط عمومی سازمان بهشت شهدا : جلسه شورای سازمان بهشت شهدا با حضوراعضای محترم شورای سازمان  در محل سازمان برگزارگردید.

جلسه شورای سازمان بهشت شهدا با حضوراعضای محترم شورای سازمان امروز (05 / 12 / 95 )  در محل سازمان برگزارگردید.دراین جلسه که با حضور اعضای محترم برگزارگردید ، مدیرعامل  سازمان ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات سازمان ، و تبیین  برنامه های آتی  و مشکلات سازمان  به اعضاء ، در راستای خدمت رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان و ارتقای خدمات ، به  بحث و تبادل نظر پرداختند.