آیین رونمایی از کتاب « زندانی 7602 » زندگی نامه آزاده هنرمند و جانباز شهید سید حسین درحسینیه گلزارشهدای ملارد برگزار شد.

شهریور 04, 1396

 روابط عمومی سازمان بهشت شهدای شهرستان ملارد :  آیین رونمایی از کتاب « زندانی 7602 » زندگی نامه آزاده هنرمند و جانباز شهید سید حسین درحسینیه گلزارشهدای ملارد برگزار شد.

آیین رونمایی از کتاب « زندانی 7602 » زندگی نامه آزاده هنرمند و جانباز شهید سید حسین رفیق به اهتمام و روایت احمد فرجی و سید محمد رفیق درحسینیه گلزارشهدای ملارد برگزار شد. در این مراسم که بعد از ظهر جمعه و باحضور مدعوین ، خانواده ، همرزمان و دوستان و مردم شهید پرورملارد برگزار گردید تنی چند از همرزمان و دوستان شهید به ذکر خاطراتی از شهدا و این شهید بزرگوار پرداختند.
 در پایان این مراسم نیز  از کتاب« زندانی 7602»  زندگینامه  شهید رونمایی شد.